Virtualisatie

VMware was de eerste fabrikant die virtualisatie op het Intel-platform mogelijk maakte. Door virtualisatie kunnen meerdere virtuele machines (VM’s) op een zelfde fysieke machine draaien. Ook met verschillende besturingssystemen, zodat Windows 2003 zonder problemen naast Red Hat Linux of Windows XP draait.

Belangrijkste voordelen van virtualisatie

  • Virtuele machines bestaan alleen uit bestanden en zijn daardoor eenvoudig te verplaatsen. Ook is het bij een virtuele machine gemakkelijker om een volledige back-up te maken.
  • Virtuele machines werken als normale servers; het besturingssysteem op een virtuele machine draait op dezelfde manier als dat op een fysieke machine.
  • Virtuele machines zijn onafhankelijk van fysieke veranderingen aan hardware. Wijzigingen in de fysieke server hebben dus geen gevolgen voor de virtuele machine.
  • Testers kunnen software en andere zaken op verschillende besturingssystemen testen, terwijl ze toch maar één machine nodig hebben.
  • De schaalbaarheid van heel wat applicaties kent lagere grenzen dan wat gangbare computerhardware kan bieden. Zo kunnen weinig programma's efficiënt van 8, 16 of meer parallelle processorkernen gebruikmaken. Met virtualisatie kunnen meerdere instanties onafhankelijk, in kleinere omgevingen, naast elkaar gedraaid worden. Dat kan een hogere totale verwerkingssnelheid opleveren.

Nadelen van virtualisatie

Een nadeel van virtualisatie is dat de prestatie van zowel de host-computer als de draaiende virtuele machine flink lager ligt. Het geheugen en de processor worden tussen alle gast-systemen op dezelfde host-computer gedeeld. De prestaties liggen dan ook lager dan wanneer het besturingssysteem op een fysieke computer draait. Hoeveel lager hangt af het platform. Zo heeft ESX een erg kleine overhead, en hebben VMware Server en VMware Workstation een veel grotere.

Bron: Wikipedia

Wanneer MicroSens Virtualisatie toepast bij organisaties (MKB en grote organisaties)

  • Voor energie besparing, voor een groenere serverpark
  • Besparen op hardware kosten en afschrijvingen
  • Voor testdoeleinden.

[Tags: VMware, virtualisatie, VM, virtuele machine]